A kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvéd az új köztársasági elnökről is kitálalt: “Tudjuk, honnan jött, s azt is, hogy…”

Hétfő délután az Országgyűlés megválasztotta köztársasági elnökké Sulyok Tamást, aki majd március 5-től tölti be hivatalát.

A kegyelmi botrányt feltáró ügyvéd az új elnökről is kitálalt, ezt írja friss bejegyzésében:

“Öné a döntés, Elnök Úr! Az Országgyűlés által az imént megválasztott Sulyok Tamás személyében napokon belül új köztársasági elnöke lesz hazánknak.

Tudjuk, ki választotta ki, s azt is, kik választották meg. Tudjuk, honnan jött, s azt is, hogy mit tett eddig. Tudjuk, hogy az Alkotmánybíróság a vezetése alatt sokat veszített a nagyrészt Sólyom Lászlónak köszönhető tekintélyéből, mégpedig mind a társadalom, mind pedig a jogászvilág szemében.

Tudjuk, hogy az Alkotmánybíróság a vezetése alatt nem féke és ellensúlya volt a kormányzati hatalomnak, hanem a kormány és annak feje által dominált egységes állami hatalom részeként működött.

Tudjuk, hogy az Alkotmánybíróság az ő vezetése alatt – miközben számos színvonalas, általam is élvezettel olvasott, “míves” és előre mutató határozatot hozott – a politikailag fontos, érzékeny ügyekben minden esetben a kormány számára kedvezően döntött” – kezdi bejegyzését, majd később így folytatja:

“Mégis, mindennek ellenére, Sulyok Tamás köztársasági elnökként március 5-én tiszta lappal indul. Elnöki tevékenysége során utasítást senkitől nem kell és nem is szabad elfogadnia. Csak tőle függ, hogy miként él majd a hivatalából eredő lehetőségekkel.

Egyedül az ő döntése, hogy alkotmányos jogköreit a demokrácia, a jogállam, valamint a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása érdekében fogja-e felhasználni, vagy a miniszterelnök hatalmi érdekeinek eszközeivé silányítja azokat.

Kizárólag rajta áll majd, hogy a nemzet első polgáraként tekintélyét a közélet morális színvonala javításának, a társadalmi szolidaritás megerősítésének, valamint a polgári erények elterjesztésének szolgálatába fogja-e állítani, vagy csupán a legmagasabb beosztású állami hivatalnokként fog működni.

Szuverén módon dönthet arról, hogy szavai, tettei politikai és erkölcsi súlyát felhasználva felvállal-e majd az ország fejlődése és a nemzet felemelkedése szempontjából olyan fontos ügyeket, mint például a társadalmi mobilizáció erősítése, a szociális rendszer megerősítése, a valódi gyermekvédelem, vagy – ami mostanában, különösen az egyre szaporodó akkumulátorgyárak nemrég nyilvánosságra került riasztó szennyezési adatainak tükrében különösen aktuális – a magyar polgárok egészséges környezethez való joga.

Az egyetlen büntetés, mely ezen döntései következtében a hatalom részéről érheti, az az, hogy 73 éves korában nem fogják majd egy újabb ciklusra megválasztani.

Az elkövetkező években Sulyok Tamás emberként, magyarként és demokrataként egyaránt meg fog mérettetni, s bár ennek során elszámolással kizárólag a lelkiismeretének tartozik majd, elnöki tevékenysége fölött az utókor, vagyis a történelem mindenképpen ítélkezni fog.

Rendelkezik a döntés szabadságával, terheli annak felelőssége és viselni fogja annak következményeit.

A sólyomi és az áderi út egyaránt nyitva áll előtte. Öné a döntés, Elnök Úr! – zárja bejegyzését a kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvéd.

Te mit gondolsz? Ne felejtsd el megosztani!