Orbán Viktor enyhített a 18 fokos korlátozáson: ezek az intézmények kapnak mentességet

Új rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely módosítja az egyes intézmények veszélyhelyzeti működését – írja a 24.hu.

Az új jogszabályt Orbán Viktor írta alá, a miniszterelnök általi módosítás szerint mentességet kap néhány intézmény az alól, hogy 18 Celsius-fokot kelljen tartaniuk.

A hőmérséklet-korlátozás nem érvényes olyan sportlétesítményre, amely:

„a) esetében az adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az edzés és verseny körülményeire való tekintettel 18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, vagy

b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít”.

A rendelet pénteken, október 28-án hatályba lép.

Ugyanakkor a kormány külön rendeletet alkotott arról, miként lehet a sportlétesítmények működését felfüggeszteni. A szabály érvényes:

minden üzemeltető gazdasági társaságra, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat többségi vagy közvetett befolyással rendelkezik.

üzemeltetőre, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat tagsági jogviszonnyal rendelkezik,

a központi költségvetési forrásból megvalósított sportlétesítmény üzemeltetőjére,

a központi költségvetési forrásból üzemeltetett sportlétesítmény üzemeltetőjére,

az üzemeltetést mint közfeladatot ellátó közérdekű alapítványra,

a külön jogszabályban meghatározott sportakadémiára és kiemelt régiós alközpontra,

a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység végzésére alkalmas helyiséggel rendelkező köznevelési és felsőoktatási intézmény üzemeltetőjére,

valamint az egyéb állami és önkormányzati szervezetre, amely sportlétesítményt üzemeltet.

A sportlétesítmény üzemeltetésének tervezett felfüggesztése előtt tíz munkanappal – vagy ha az üzemeltetés felfüggesztéséről szóló döntés ennél később jutott az üzemeltető tudomására, legkésőbb a tudomásra jutást követő első munkanapon – be kell jelenteni a döntést a sportpolitikáért felelős miniszternek.

A bejelentéssel egyidejűleg meg kell jelölni az üzemeltetés felfüggesztésének okát, tervezett kezdetét, időtartamát, a hátrányosan érintett sportszervezetek körét, a látogatók átlagos létszámát, az üzemeltetés költségét és azt is, mekkora az az összeg, amelyet nem képesek  biztosítani. Azt is, van-e harminc kilométeres körzetben, hasonló jellegű sportlétesítmény – olvasható a rendeletben.

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!