Új tantárgy jön a magyar iskolákba, érettségizni is lehet belőle: erre neveli majd a gyerekeket

A Nemzeti alaptanterv előírásaival, illetve az uniós és hazai törekvésekkel összhangban a köznevelés és a szakképzés számára elkészült, illetve további fejlesztés alatt áll a 9.-10. és a 11.–12. évfolyamokra egy alapozó, illetve egy érettségire előkészítő, fenntarthatóságról szóló általános és szakmai programcsomag – írja közleményében a Kék Bolygó Alapítvány.

A program keretében a diákok egy plusz tantárgyként, esetleg feldolgozandó ismeretanyagként ismerkedhetnek meg a környezetvédelem, illetve a fenntarthatóság témaköreivel, mely már napjaink műveltségéhez is szinte alapvetően tartozik hozzá.

A fenntarthatóság tantárgy tanításának célja elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése.

Annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba.

A cél, hogy kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez.

A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a diákok mindennapi tapasztalataihoz, miközben ezekből kiindulva mutatnak rá a globális problémákra.

A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás.

A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni.

A tantárgyból akár érettségizni is lehet majd, de a tanároknak felkészítő-alapozó ismeretanyaggal kell készülniük, ha tanítanák diákjaiknak – olvasható a közleményben.

Te mit gondolsz? Ne felejtsd el megosztani!