Mától tilos alkoholt fogyasztani közterületen: a tilalom a szilvesztert is érinti, mutatjuk a részleteket, mikor jár le a határidő

Szerda este jelent meg az a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amely megtiltja az alkoholfogyasztást közterületen. Így szól:

A Kormány 656/2020. (XII. 23.) Korm. rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás év végi korlátozásáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 2020. december 24. napjától 2021. január 3. napjáig azon a közterületen is tilos szeszesitalt fogyasztani, ahol ezt más jogszabály nem tiltja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. január 3-án hatályát veszti.

Mindez azt jelenti tehát, hogy december 24-étől egészen január 3-ig semmilyen közterületen nem lehet alkohol fogyasztani.

Oszd meg, hogy minél többen tudjanak róla!