A kézírás 8 rejtett üzenete: a tiéd miről árulkodik?

A kézírás elárulja az embert, akár akarja, akár nem. A kézírás éppoly egyedi, mint a személyiség, és néha azt is felfedi, amit az eltakar… Stefan Zweig

„a”: az önkép betűje, a munkához való viszonyunkról ad tanúbizonyságot. Az apró, szűk „a” betű pesszimizmust, szorongást, elkeseredettséget sugároz. A kövér, kerek „a” önbizalmat és az új felé nyitottságot tükröz.

„e”: a magyar nyelv legsűrűbben használt betűje, s egyszersmind szellemi önértékelésünk mutatója. Rámutat, hogy mennyire egészségesek szellemi értékeink, nem gondolunk-e sokat vagy keveset önmagunkról, nem becsüljük-e felül vagy éppen alul magunkat. Amennyiben alulértékelési gondjaink vannak, akkor az „e” felső, félkör része lapos, hiányzik.

g”: az „a” betűhöz hasonlóan az énkép, s egyben vágyaink betűje. Amennyiben a „g” hurok mentesen, vonalban fejeződik be, az meg nem élt, elfojtott vágyról tesz bizonyosságot. A széles kampóban vagy horogban végződő alsó rész ennek épp az ellenkezőjéről árulkodik: írója nagy szerelmi étvággyal rendelkezik. Az érzelmi harmóniára való törekvést és alkatot testesíti meg, ha a betű egy 8-ra hajaz.

„gy”: a betű a párkapcsolatról alkotott képünket tükrözi, ahol a „g” az én (azaz az író), míg az „y” a társ megjelenítése. Optimális a kapcsolat, ha a „g” és az „y” közel helyezkednek el egymáshoz. Azonban ha a betűk távol ülnek egymástól, az lelki, testi eltávolodásra engedhet következtetni. Hasonlóan probléma lehet, ha a „g” mellett az „y” sokkal lentebb helyezkedik el, ez a társ lenézését, elnyomását testesítheti meg.

„k”: a munka és a kreativitás fokmérője. Amennyiben a betű felső zónájában kicsi vagy egyáltalán nincs hurok (vagy lecsúszott a középső zónába), akkor az író igényli a munkában való vezetést. Ha a hurok a felső zónában nagy, lendületes, mindaz kreatív elméről árulkodik.

„l”: az ismeret és tudás betűje, melyet pedagógus betűnek is neveznek. A nagy, széles hurok tudálékos emberről árulkodik, a hurok nélküli, gerenda „l” pedig azt mutatja, hogy az író fél kimutatni környezetének a megszerzett tudását.

„s”: a munkaerő betűje. A széles „s” betű kiemelkedő munkabírást, szélsőséges esetekben munkamániát is jelölhet, a szűk pedig kisebb terhelhetőséget, alacsonyabb teljesítményt.

„t” és áthúzása: a vezetői képességünkről, a másokon való uralkodási vágyunk mértékéről árulkodik. Az áthúzás gyakorlatilag egy kardot testesít meg: minél hosszabb a kard, annál inkább uralkodásra vágyunk. Azonban az áthúzás hiánya határozatlanságot, másokat lebecsülő, gyenge jellemre utal. Jó azonban, ha megjegyezzük, hogy ez nemcsak akarati, de fizikai gyengeséget is jelölhet. A fáradt, beteg emberek például mellőzhetik a „t” betűt áthúzását.

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla! 

(Forrás: octa.hu)